ادارات مرکزی شرکت گاز طبیعی اسپانیا، بارسلونا معماران: دفتر معماری EMBT: انریک میرالس و بِنِدِتا تالیابوئه

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۵۲ +۰۳:۳۰ ۱۱ مرداد ۱۳۹۶|معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , |

مرکز فرهنگی بین‌المللی اسکار نیمایر | هنر معماری

۱۳۹۵-۱۰-۲۴ ۰۲:۱۶:۲۵ +۰۳:۳۰ ۱ شهریور ۱۳۹۵|نقد و نظریه دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , |

بارگذاری پست های بیشتر