پروژه‌ی بازسازی تبدیل یک واحد مسکونی به اداری | هنر معماری

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۲۳ +۰۳:۳۰ ۲۵ خرداد ۱۳۹۶|معمار داخلی معاصر دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , |

طراحی دفتر مرکزی گلدیران | هنر معماری

۱۳۹۵-۶-۱۷ ۰۶:۰۸:۲۲ +۰۴:۳۰ ۱۷ شهریور ۱۳۹۵|معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , |

ساختمان اداری‌ــ‌تجاری ولیعصر | هنر معماری

۱۳۹۵-۶-۳ ۰۹:۴۶:۱۷ +۰۴:۳۰ ۳ شهریور ۱۳۹۵|معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , |