نشستی با مؤلفین کتاب حافظیه و شعر گدار

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۷:۳۰ +۰۰:۰۰ ۷ آذر ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , |

برنامه بیستمین دوره هم اندیشی انجمن مفاخر معماری ایران (مهر ۱۳۹۶)

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۷:۳۸ +۰۰:۰۰ ۲۰ شهریور ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |

جمال آباد | نویسنده: آندره گدار بازنشر مقاله‌ای از وبسایت معمار نت

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۷:۴۵ +۰۰:۰۰ ۲۶ مرداد ۱۳۹۶|آموزش, معمار معاصر دسته بندی ها|برچسب ها: , , |