طراحی فضاهای آموزشی در جهان ترجمه‌ی آبتین گلکار

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۷:۵۵ +۰۰:۰۰ ۸ مرداد ۱۳۹۶|معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , |

آزمایشگاه‌های بل | ارو سارینن

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۸:۵۶ +۰۰:۰۰ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵|معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , , , |

مرکز تحصیلات تکمیلی | والتر گروپیوس

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۹:۰۸ +۰۰:۰۰ ۵ مرداد ۱۳۹۵|معمار معاصر دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , , |