مجموعه‌ی مبلمان طراحی شده توسط آلتو (۲) اثر آلوار آلتو

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۸:۰۸ +۰۰:۰۰ ۱۴ تیر ۱۳۹۶|معمار معاصر دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

مجموعه‌ی مبلمان طراحی شده توسط آلتو (۱) اثر آلوار آلتو

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۸:۰۸ +۰۰:۰۰ ۱۴ تیر ۱۳۹۶|معمار معاصر دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

مرکز شهر | سینه ­یوکی، فنلاند اثر آلوار آلتو

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۸:۰۹ +۰۰:۰۰ ۱۲ تیر ۱۳۹۶|معمار معاصر دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , |

تئاتر یووسکیله | یووسکوله، فنلاند اثر آلوار آلتو

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۸:۰۹ +۰۰:۰۰ ۱۲ تیر ۱۳۹۶|معمار معاصر دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , |

کلیسای ریولا پریش | ریولا، ایتالیا اثر آلوار آلتو

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۸:۰۹ +۰۰:۰۰ ۱۲ تیر ۱۳۹۶|معمار معاصر دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , |

سالن فینلاندیا | هلسینکی، فنلاند اثر آلوار آلتو

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۸:۰۹ +۰۰:۰۰ ۱۲ تیر ۱۳۹۶|معمار معاصر دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , , , |

بارگذاری پست های بیشتر