IUMP – Subscription Plan۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ،۰۳:۱۹:۵۹ +۰۰:۰۰
یک روز
1500 تومان
خرید اشتراک برای یک روز : 1500 تومان
یک هفته
7500 تومان
خرید اشتراک برای یک هفته : 7500 تومان
یک ماه
30000 تومان
خرید اشتراک برای یک ماه : 30000 تومان
سه ماه
80 هزار تومان
خرید اشتراک برای سه ماهه : 80000 تومان
شش ماه
150هزار تومان
خرید اشتراک برای شش ماه : 150000 تومان
یک سال
240هزار تومان
خرید اشتراک برای یک سال : 240000تومان