معماری امروز۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۷:۲۶ +۰۰:۰۰

تیر ۱۳۹۷

تیر ۱۳۹۷

برگزیدگان دومین مسابقه ی معماری داخلی فضاهای عمومی هنر معماری اثری از دفتر معماری رازان زمینه و متن

۹ تیر ۱۳۹۷|Categories: پروژه‌های معماری داخلی, تجاری, مدرن, مسابقات, معماری امروز|Tags: , |

برگزیدگان در بخش معماری داخلی فضاهای عمومی دومین مسابقه ی معماری داخلی هنرمعماری صورت مسئله تبدیل یک انبار متروکه با نه ستون ماتریسی شکل دروسط آن، به نمایشگاه یک شرکت تهویه مطبوع در [...]

برگزیدگان دومین مسابقه ی معماری داخلی فضاهای مسکونی هنر معماری اثری از دفتر معماری حریری و حریری

۸ تیر ۱۳۹۷|Categories: آمریکای شمالی, پروژه‌های معماری داخلی, مسابقات, مسکونی, معماری امروز|Tags: , , |

برگزیدگان در بخش معماری داخلی فضاهای مسکونی  دومین مسابقه ی معماری داخلی هنرمعماری این پروژه در یکی از برجهای دوره ی " بعد از جنگ" در شهر نیویورک واقع شده و حاصل [...]

برگزیدگان دومین مسابقه ی معماری داخلی فضاهای مسکونی هنر معماری اثری از شرکت نقش. نماد

۸ تیر ۱۳۹۷|Categories: بازسازی, پروژه‌های معماری داخلی, چوب, خاورمیانه, مسابقات, مسکونی, معماری امروز|Tags: , , , , , |

برگزیدگان در بخش معماری داخلی فضاهای مسکونی  دومین مسابقه ی معماری داخلی هنرمعماری این پروژه در طبقه فوقانی یک مجتمع مسکونی در کامرانیه واقع گردیده که شامل دو طبقه با زیر بنای کلی [...]

معرفی رتبه اول دومین مسابقه ی معماری داخلی فضاهای مسکونی هنر معماری اثری از دفتر معماری حریری و حریری

۸ تیر ۱۳۹۷|Categories: آمریکای شمالی, پروژه‌های معماری داخلی, چوب, مدرن, مسابقات, مسکونی, معماری امروز|Tags: , , |

معرفی رتبه اول در بخش معماری داخلی فضاهای مسکونی ( مشترک با پروژه ی آپارتمان شماره ی ۱۷) دومین مسابقه ی معماری داخلی هنرمعماری این پروژه پارک اونیو، نوسازی یک آپارتمان ۲۵۰ مترمربعی [...]

معرفی رتبه اول دومین مسابقه ی معماری داخلی فضاهای مسکونی هنر معماری اثری از دفتر طراحی زتا

۷ تیر ۱۳۹۷|Categories: پروژه‌های معماری داخلی, خاورمیانه, مدرن, مسابقات, مسکونی, معماری امروز|Tags: , , , |

معرفی رتبه اول در بخش معماری داخلی فضاهای مسکونی ( مشترک با خانه ی کارنگی هیل) دومین مسابقه ی معماری داخلی هنرمعماری معماری تنها حاصل فرم ها ، مصالح ساختمانی و شیوه های [...]