معماری امروز ۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۲۶ +۰۳:۳۰

تیر ۱۳۹۷

برگزیدگان در بخش ایده ی طراحی و معماری داخلی یک واحد مسکونی هنر معماری اثری از وحید زلفی، ناصر بتوئی ( B&Z Design)

۱ تیر ۱۳۹۷|Categories: پروژه‌های معماری داخلی, خاورمیانه, مدرن, مسابقات, مسکونی, معماری امروز|Tags: , , |

برگزیدگان در بخش ایده ی طراحی و معماری داخلی یک واحد مسکونی سومین مسابقه ی طراحی و معماری داخلی هنرمعماری دلیل اصلی طراحی خانه Sliced  تغییر در ساخت و معماری خانه های ویلایی [...]

برگزیدگان سومین مسابقه ی طراحی و معماری داخلی فضاهای عمومی هنر معماری اثری از گروه معماران و طراحان رستاک

۱ تیر ۱۳۹۷|Categories: پروژه‌های معماری داخلی, تجاری, خاورمیانه, مدرن, مسابقات, معماری امروز|Tags: , , |

برگزیدگان در بخش طراحی و معماری داخلی فضاهای عمومی  سومین مسابقه ی طراحی و معماری داخلی هنرمعماری نوآوری ها و مزایای پروژه به علت محدودیت زمانی که کارفرما برای تیم اجرایی مقرر کرده [...]

برگزیدگان سومین مسابقه ی طراحی و معماری داخلی فضاهای عمومی هنر معماری اثری از شرکت خانه طرح

۱ تیر ۱۳۹۷|Categories: پروژه‌های معماری داخلی, تجاری, خاورمیانه, مدرن, مسابقات, معماری امروز|Tags: , , , |

برگزیدگان در بخش طراحی و معماری داخلی فضاهای عمومی  سومین مسابقه ی طراحی و معماری داخلی هنرمعماری مسئله ای  که در فضای تجاری به وفور با آن مواجه هستیم استیجاری بودن این فضاهاست [...]

برگزیدگان سومین مسابقه ی طراحی و معماری داخلی فضاهای عمومی هنر معماری اثری از شرکت خانه طرح

۱ تیر ۱۳۹۷|Categories: پروژه‌های معماری داخلی, تجاری, خاورمیانه, سنگ, مدرن, مسابقات, معماری امروز|Tags: , , , , |

برگزیدگان در بخش طراحی و معماری داخلی فضاهای عمومی  سومین مسابقه ی طراحی و معماری داخلی هنرمعماری نحوه ی برخورد با طراحی فضاهای تجاری، بنابر کاربری و تیپ غالب کاربران و موقعیت مکانی [...]

برگزیدگان سومین مسابقه ی طراحی و معماری داخلی فضاهای عمومی هنر معماری اثری از گروه معماری متافور

۱ تیر ۱۳۹۷|Categories: پروژه‌های معماری داخلی, تجاری, خاورمیانه, سنگ, مدرن, مسابقات, معماری امروز|Tags: , , , , |

برگزیدگان در بخش طراحی و معماری داخلی فضاهای عمومی  سومین مسابقه ی طراحی و معماری داخلی هنرمعماری این پروژه در طبقه ی همکف یک ساختمان بدون کیفیت واقع شده است که از خیابان [...]

معرفی رتبه اول سومین مسابقه ی طراحی و معماری داخلی فضاهای عمومی هنر معماری اثری از شقایق ریاضی

۱ تیر ۱۳۹۷|Categories: پروژه‌های معماری داخلی, تجاری, خاورمیانه, مدرن, مسابقات, معماری امروز|Tags: , |

رتبه اول در بخش طراحی و معماری داخلی فضاهای عمومی ( مشترک با پروژه ۷۷ متر مربع) سومین مسابقه ی طراحی و معماری داخلی هنرمعماری  ساختمان شرکت لگراند که با نام صنایع الکتریکی البرز [...]