معماری امروز ۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۲۶ +۰۳:۳۰

تیر ۱۳۹۷

برگزیدگان دومین مسابقه ی معماری داخلی فضاهای عمومی هنر معماری اثری از دفتر طراحی آوگون بنا طرح

۳۰ تیر ۱۳۹۷|Categories: پروژه‌های معماری داخلی, تجاری, خاورمیانه, مسابقات, معماری امروز|Tags: , |

برگزیدگان در بخش معماری داخلی فضاهای عمومی دومین مسابقه ی معماری داخلی هنرمعماری توپولوژی معماری موجود به واسطه دو نیاز کاربردی و تبلیغاتی شکل پذیرفته است. برای مثال طراحی دکورمارپیچ موجود دارای دو [...]

برگزیدگان دومین مسابقه ی معماری داخلی فضاهای عمومی هنر معماری اثری از بهناز امیری ( گروه طراحی والامدا)

۳۰ تیر ۱۳۹۷|Categories: بازسازی, پروژه‌های معماری داخلی, تجاری, خاورمیانه, شیشه, مسابقات, معماری امروز|Tags: , |

 برگزیدگان در بخش معماری داخلی فضاهای عمومی دومین مسابقه ی معماری داخلی هنرمعماری این فروشگاه به مساحت ۱۵ متر مربع، شعبه اصلی یکی از برندهای ساعت و بدلیجات می باشد. آنچه در طراحی [...]

برگزیدگان دومین مسابقه ی معماری داخلی فضاهای عمومی هنر معماری اثری از کامبیز آذرخویش ( مهندسان مشاور اورارتو)

۳۰ تیر ۱۳۹۷|Categories: اداری, پروژه‌های معماری داخلی, چوب, خاورمیانه, مسابقات, معماری امروز|Tags: , |

برگزیدگان در بخش معماری داخلی فضاهای عمومی دومین مسابقه ی معماری داخلی هنرمعماری در طراحی ساختمان دفتر مرکزی شرکت رویا طرح داخلی، چند موضوع به عنوان عوامل تأثیرگذار در طرح نقش داشتند: سرعت [...]

برگزیدگان دومین مسابقه ی معماری داخلی فضاهای عمومی هنر معماری اثری از دفتر معماری حریری و حریری

۳۰ تیر ۱۳۹۷|Categories: آمریکای شمالی, پروژه‌های معماری داخلی, چوب, معماری امروز|Tags: , |

برگزیدگان در بخش معماری داخلی فضاهای عمومی دومین مسابقه ی معماری داخلی هنرمعماری استودیوهای موسیقی JSM با ۳۰۰۰ متر مربع مساحت، دو طبقه از یک ساختان صنعتی در منهتن را اشغال کرده اند. [...]

تیر ۱۳۹۷

برگزیدگان دومین مسابقه ی معماری داخلی فضاهای عمومی هنر معماری اثری از دفتر معماری رازان زمینه و متن

۹ تیر ۱۳۹۷|Categories: پروژه‌های معماری داخلی, تجاری, مدرن, مسابقات, معماری امروز|Tags: , |

برگزیدگان در بخش معماری داخلی فضاهای عمومی دومین مسابقه ی معماری داخلی هنرمعماری صورت مسئله تبدیل یک انبار متروکه با نه ستون ماتریسی شکل دروسط آن، به نمایشگاه یک شرکت تهویه مطبوع در [...]

برگزیدگان دومین مسابقه ی معماری داخلی فضاهای مسکونی هنر معماری اثری از دفتر معماری حریری و حریری

۸ تیر ۱۳۹۷|Categories: آمریکای شمالی, پروژه‌های معماری داخلی, مسابقات, مسکونی, معماری امروز|Tags: , , |

برگزیدگان در بخش معماری داخلی فضاهای مسکونی  دومین مسابقه ی معماری داخلی هنرمعماری این پروژه در یکی از برجهای دوره ی " بعد از جنگ" در شهر نیویورک واقع شده و حاصل [...]