برگزاری مسابقه‌ی «تصور لندن به عنوان یک پارک ملی»

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۲۹ +۰۳:۳۰ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶|رویدادهای طراحی داخلی جهان دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

فستیوال جهانی طراحان داخلی INSIDE

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۲۹ +۰۳:۳۰ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶|رویدادهای طراحی داخلی جهان دسته بندی ها|برچسب ها: , , , |

برگزاری هفته‌ی طراحی معماری آسیا – اقیانوسیه

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۳۱ +۰۳:۳۰ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶|رویدادهای طراحی داخلی جهان دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

فراخوان جایزه‌ی طراحی داخلی کتابخانه توسط ALA/IIDA

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۳۲ +۰۳:۳۰ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶|رویدادهای طراحی داخلی جهان دسته بندی ها|برچسب ها: , |

برگزاری همایش Impact Summit 2017 با موضوع «مهاجرت، فرهنگ و تنوع در محیط ساخته شده»

۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۸:۳۳ +۰۳:۳۰ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶|رویدادهای طراحی داخلی جهان دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

بارگذاری پست های بیشتر