طراحی داخلی هتل‌های معاصر (بخش چهارم) | علیرضا سیداحمدیان

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۸:۱۹ +۰۰:۰۰۲ تیر ۱۳۹۶|دسته‌ها: اقامتی-هتلی, پروژه‌های معماری داخلی, رویدادهای طراحی داخلی جهان|برچسب‌ها: , , , , , , |

طراحی داخلی هتل‌های معاصر (بخش سوم) | علیرضا سیداحمدیان

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۸:۱۹ +۰۰:۰۰۲ تیر ۱۳۹۶|دسته‌ها: اقامتی-هتلی, پروژه‌های معماری داخلی, رویدادهای طراحی داخلی جهان|برچسب‌ها: , , , , , , |

طراحی داخلی هتل‌های معاصر (بخش دوم) | علیرضا سیداحمدیان

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۸:۱۹ +۰۰:۰۰۲ تیر ۱۳۹۶|دسته‌ها: اقامتی-هتلی, پروژه‌های معماری داخلی, رویدادهای طراحی داخلی جهان|برچسب‌ها: , , , , , , |

طراحی داخلی هتل‌های معاصر (بخش اول) | علیرضا سیداحمدیان

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۸:۱۹ +۰۰:۰۰۲ تیر ۱۳۹۶|دسته‌ها: اقامتی-هتلی, پروژه‌های معماری داخلی, رویدادهای طراحی داخلی جهان|برچسب‌ها: , , , , , , |

تأکید مان معماران بر اعلام نتایج مسابقه طراحی داخلی “برای کودکان” و اتمام عملیات ساخت

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۸:۲۲ +۰۰:۰۰۲۶ خرداد ۱۳۹۶|دسته‌ها: رویدادهای طراحی داخلی جهان, رویدادهای معماری ایران, مسابقات|برچسب‌ها: , , |

جایزه‌ی ۲۰۱۷ تایل و کاشی

۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۸:۲۸ +۰۰:۰۰۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶|دسته‌ها: رویدادهای طراحی داخلی جهان, مسابقات|برچسب‌ها: , , , |

نمایش مطالب بیشتر