فراخوان انتخاب مشاور در خصوص انجام مطالعات مشاوره و خدمات ارزیابی و بهسازی لرزه ای تعدادی از مراکز درمانی و بیمارستان های سطح کشور

۱۳۹۷/۸/۱ ،۰۵:۵۵:۱۳ +۰۰:۰۰۱ آبان ۱۳۹۷|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران, فرصت‌های شغلی|