فراخوان چهارمین سالانه هنرهای شهری تهران

۱۳۹۷/۹/۱۳ ،۰۱:۴۸:۰۶ +۰۰:۰۰ ۱۳ آذر ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

مسابقه طراحی مبلمان دانشکده جدید معماری و شهرسازی با رویکرد تاریخ و فرهنگ ایرانى

۱۳۹۷/۹/۱۱ ،۰۷:۳۱:۲۴ +۰۰:۰۰ ۱۱ آذر ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

بارگذاری پست های بیشتر