اعلام اسامی راه یافتگان به نمایشگاه دومین جشنواره ملی عکس دارالسلطنه قزوین و نخستین ماراتن عکاسی کشور

۱۳۹۸/۲/۱۴ ،۰۱:۲۱:۲۱ +۰۰:۰۰۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|

فراخوان شناسایی شرکت های مجری و پیمانکار فعال و توانمند در زمینه نورآرایی و نورپردازی شهری

۱۳۹۸/۲/۱ ،۰۰:۱۹:۱۱ +۰۰:۰۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار تهیه، چاپ، نصب، نگهداری، جمع آوری و امحاء بنرهای سازه های تبلیغات فرهنگی

۱۳۹۸/۱/۳۰ ،۰۲:۴۲:۴۰ +۰۰:۰۰۲۵ فروردین ۱۳۹۸|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|

نمایش مطالب بیشتر