فیلم مستند سلطان بی تاج و تخت بخارا با اشاره بر چگونگی انتشار مجله بخارا و شبهای بخارا

۱۳۹۷-۸-۲۷ ۰۴:۵۵:۴۷ +۰۳:۳۰ ۲۷ آبان ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: |

انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می کند:

شعور تاریخی معماری ایرانی

۱۳۹۷-۸-۲۷ ۰۴:۴۶:۰۸ +۰۳:۳۰ ۲۷ آبان ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

اداره کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران برگزار می کند:

فراخوان هنری سکانس ۵۹ ثانیه

۱۳۹۷-۸-۲۷ ۰۴:۳۴:۰۵ +۰۳:۳۰ ۲۷ آبان ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

اکران مستند ایران، جنوب غربی توسط مجتمع اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا

۱۳۹۷-۸-۲۷ ۰۴:۱۶:۴۷ +۰۳:۳۰ ۲۷ آبان ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

رونمایی کتاب میدان ( مبانی، شناخت و ارزیابی) همراه با بزرگداشت روز شهرساز

۱۳۹۷-۸-۲۶ ۰۲:۵۶:۳۲ +۰۳:۳۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

گروه مطالعات زنان ( جامعه شناسی جنسیت) نشست زنان و دوگانه اندرونی- بیرونی / زنان و مردان در فضای عمومی را برگزار می کند.

۱۳۹۷-۸-۲۶ ۰۲:۲۵:۳۰ +۰۳:۳۰ ۲۶ آبان ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , |

بارگذاری پست های بیشتر