معرفی برگزیدگان بخش معماری داخلی فضاهای مسکونی اولین دوسالانه معماری و معماری داخلی ایران اثری از شرکت اورارتو

۱۳۹۷-۳-۲۲ ۰۰:۳۶:۵۸ +۰۴:۳۰ ۲۲ خرداد ۱۳۹۷|پروژه‌های معماری داخلی, چوب, خاورمیانه, دوسالانه معماری و شهرسازی, مسکونی, معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

معرفی رتبه دوم بخش معماری داخلی فضاهای مسکونی اولین دوسالانه معماری و معماری داخلی ایران اثری از سهراب رفعت

۱۳۹۷-۳-۲۱ ۲۳:۲۶:۰۴ +۰۴:۳۰ ۲۱ خرداد ۱۳۹۷|بتن, پروژه‌های معماری داخلی, دوسالانه معماری و شهرسازی, شیشه, معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , |

معرفی رتبه اول بخش معماری داخلی فضاهای مسکونی اولین دوسالانه معماری و معماری داخلی ایران اثری از دفتر معماری رویداد

۱۳۹۷-۳-۲۱ ۰۳:۵۸:۱۴ +۰۴:۳۰ ۲۱ خرداد ۱۳۹۷|پروژه‌های معماری داخلی, چوب, خاورمیانه, دوسالانه معماری و شهرسازی, مسکونی, معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

معرفی برگزیدگان بخش معماری فضاهای عمومی اولین دوسالانه معماری و معماری داخلی ایران اثری از شرکت طرح و ساخت معمار آرتا

۱۳۹۷-۳-۲۱ ۰۰:۵۲:۴۳ +۰۴:۳۰ ۲۱ خرداد ۱۳۹۷|دوسالانه معماری و شهرسازی, معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

معرفی برگزیدگان بخش معماری فضاهای عمومی اولین دوسالانه معماری و معماری داخلی ایران اثری از استودیو معماری z

۱۳۹۷-۳-۲۰ ۲۳:۵۳:۱۲ +۰۴:۳۰ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷|دوسالانه معماری و شهرسازی, معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

معرفی برگزیدگان بخش معماری فضاهای عمومی اولین دوسالانه معماری و معماری داخلی ایران اثری از دفتر فرآیند منطقی در طراحی معماری

۱۳۹۷-۳-۲۰ ۲۳:۰۲:۲۱ +۰۴:۳۰ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷|دوسالانه معماری و شهرسازی, معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

معرفی رتبه سوم بخش معماری فضاهای عمومی اولین دوسالانه معماری و معماری داخلی ایران اثری از دفتر معماری شیوه ی دگردیس

۱۳۹۷-۳-۱۹ ۰۶:۰۲:۵۱ +۰۴:۳۰ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷|دوسالانه معماری و شهرسازی, معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , |

معرفی رتبه دوم بخش معماری فضاهای عمومی اولین دوسالانه معماری و معماری داخلی ایران اثری از دفتر معماری طرح اول

۱۳۹۷-۳-۱۹ ۰۵:۱۵:۵۵ +۰۴:۳۰ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷|دوسالانه معماری و شهرسازی, معماری امروز دسته بندی ها|برچسب ها: , , |

بارگذاری پست های بیشتر