معرفی برگزیدگان بخش معماری داخلی فضاهای مسکونی اولین دوسالانه معماری و معماری داخلی ایران اثری از شرکت اورارتو

۱۳۹۷/۳/۲۲ ،۰۰:۳۶:۵۸ +۰۰:۰۰۲۲ خرداد ۱۳۹۷|دسته‌ها: پروژه‌های معماری داخلی, چوب, خاورمیانه, دوسالانه معماری و شهرسازی, مسکونی, معماری امروز|برچسب‌ها: , , |

معرفی رتبه دوم بخش معماری داخلی فضاهای مسکونی اولین دوسالانه معماری و معماری داخلی ایران اثری از سهراب رفعت

۱۳۹۷/۳/۲۱ ،۲۳:۲۶:۰۴ +۰۰:۰۰۲۱ خرداد ۱۳۹۷|دسته‌ها: بتن, پروژه‌های معماری داخلی, دوسالانه معماری و شهرسازی, شیشه, معماری امروز|برچسب‌ها: , |

معرفی رتبه اول بخش معماری داخلی فضاهای مسکونی اولین دوسالانه معماری و معماری داخلی ایران اثری از دفتر معماری رویداد

۱۳۹۷/۳/۲۱ ،۰۳:۵۸:۱۴ +۰۰:۰۰۲۱ خرداد ۱۳۹۷|دسته‌ها: پروژه‌های معماری داخلی, چوب, خاورمیانه, دوسالانه معماری و شهرسازی, مسکونی, معماری امروز|برچسب‌ها: , , |

معرفی برگزیدگان بخش معماری فضاهای عمومی اولین دوسالانه معماری و معماری داخلی ایران اثری از شرکت طرح و ساخت معمار آرتا

۱۳۹۷/۳/۲۱ ،۰۰:۵۲:۴۳ +۰۰:۰۰۲۱ خرداد ۱۳۹۷|دسته‌ها: دوسالانه معماری و شهرسازی, معماری امروز|برچسب‌ها: , , |

معرفی برگزیدگان بخش معماری فضاهای عمومی اولین دوسالانه معماری و معماری داخلی ایران اثری از استودیو معماری z

۱۳۹۷/۳/۲۰ ،۲۳:۵۳:۱۲ +۰۰:۰۰۲۰ خرداد ۱۳۹۷|دسته‌ها: دوسالانه معماری و شهرسازی, معماری امروز|برچسب‌ها: , , |

معرفی برگزیدگان بخش معماری فضاهای عمومی اولین دوسالانه معماری و معماری داخلی ایران اثری از دفتر فرآیند منطقی در طراحی معماری

۱۳۹۷/۳/۲۰ ،۲۳:۰۲:۲۱ +۰۰:۰۰۲۰ خرداد ۱۳۹۷|دسته‌ها: دوسالانه معماری و شهرسازی, معماری امروز|برچسب‌ها: , , |

معرفی رتبه سوم بخش معماری فضاهای عمومی اولین دوسالانه معماری و معماری داخلی ایران اثری از دفتر معماری شیوه ی دگردیس

۱۳۹۷/۳/۱۹ ،۰۶:۰۲:۵۱ +۰۰:۰۰۱۹ خرداد ۱۳۹۷|دسته‌ها: دوسالانه معماری و شهرسازی, معماری امروز|برچسب‌ها: , |

معرفی رتبه دوم بخش معماری فضاهای عمومی اولین دوسالانه معماری و معماری داخلی ایران اثری از دفتر معماری طرح اول

۱۳۹۷/۳/۱۹ ،۰۵:۱۵:۵۵ +۰۰:۰۰۱۹ خرداد ۱۳۹۷|دسته‌ها: دوسالانه معماری و شهرسازی, معماری امروز|برچسب‌ها: , , |

نمایش مطالب بیشتر