مــؤسسهء تهـــران مــطالعات کـــلانشــهر برگزار می کند:

گـفـــــت و گـــوهـای مـــــعـمـارانــه پروژه هـــای بــزرگ مقیــاس۶ با موضوع فرایند تهیه طرح جامع تهران و چالش های آن

مــؤسسهء تهـــران  مــطالعات کـــلانشــهر برگزار می کند : 
گـفـــــت و گـــوهـای مـــــعـمـارانــه
پروژه هـــای  بــزرگ مقیــاس (۶)
فرایند تهیه طرح جامع تهران و چالش های آن 
نمایش فیلمی از تاریخچهء تدوین طرح جامع با حضور 
( گیتی اعتماد، سپیده شفایی، محمود فرجامی و بهرام فریور صدری)   
پنل گفتگو و نقد :  کمال اطهاری، مهرناز بیگدلی، امیرحسین پورجوهری، سعید سادات نیا، محمد سالاری، مجید غمامی 
و پرسش هایی از سوی مؤسسه تهران : گیتی اعتماد، اسکندر مختاری، پرشیا قره گوزلو ، سامان سیار 
 
مدیربرنامه: پـرشیا قـره گوزلو
زمــان : سه شنبه    ۲۲ آبان  ۱۳۹۷ 
 ساعت:  ۱۶ الی ۱۸/۳۰ 
مــکان: ساختمان جامعه  مهندسان مشاور، خیابان ولنجک، بلوار دانشجو ، نبش خیابان سلامی  
شرکت آوانداد تنها حامی سلسله گفتگوهای مـعمارانه مؤسسهء تهران
۱۳۹۷-۸-۱۳ ۰۴:۲۸:۳۰ +۰۳:۳۰ ۱۳ آبان ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|