گزارش۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ،۱۰:۲۷:۲۵ +۰۰:۰۰

اسفند ۱۳۹۷

بهمن ۱۳۹۷

مصاحبه‌ی اختصاصی هنرمعماری آنلاین با رتبه نخست مسابقه‌ی پلاسکوی نو | ابوالفضل ملایجردی: همزمان با آتش‌نشانان شهید، اهالی بازمانده‌ی پلاسکو هم برای من در اولویت بودند

دی ۱۳۹۷