گزارش تصویری از برنامه ملاقات معماران برجسته در مشهد | برگزارکننده: شرکت رویا طرح داخلی

روزهای ۳۰ و ۳۱ خرداد سال ۱۳۹۷ چهار تن از معماران برجسته مهمان شعبه  جدید شرکت رویا طرح داخلی در شهر مشهد بودند تا بدین ترتیب ملاقات هایی را با جامعه معماران این شهر داشته باشند. هدف از این برنامه دو روزه هم اندیشی و حل مسائل طرفین از طریق اشتراک توانایی ها بود. آقایان دکتر سیروس باور، دکتر سیاوش تیموری، دکتر داریوش بوربور و دکتر کورش حاجی زاده، چهار معمار مدعو بودند که هریک در طی این دو روز به انتقال دانش و تجارب خود بصورت رو در رو به معماران مشهدی پرداختند.