کلیپی از افتتاح شعبه مشهد شرکت رویا طرح داخلی با حضور کورش حاجی زاده و دیگر معماران مدعو

کلیپ افتتاحیه شعبه مشهد شرکت رویا طرح داخلی که همراه بود با حضور چهار معمار برجسته بین المللی، سیروس باور، سیاوش تیموری، داریوش بوربور و  کورش حاجی زاده در مشهد. در حاشیه این برنامه معماران، ضمن بازدید از آثار برجسته معماری معاصر مشهد، با معماران این شهر نیز ملاقات و جلساتی برگزار نمودند.

۱۳۹۷-۴-۶ ۰۰:۱۳:۴۰ +۰۴:۳۰ ۵ تیر ۱۳۹۷|سینمای معماری دسته بندی ها|