چرخش مجله معمار به سمت زمینه گرایی: شماره ۱۱۱ با موضوع معماری بومی و محلی ایران (استان گلستان) منتشر شد

شماره ۱۱۱ مجله معمار، مهر و آبان ۱۳۹۷ بصورت ویژه نامه به موضوع معماری بومی و محلی ایران(استان گلستان اختصاص یافته است.

 

عناوین این شماره به شرح ذیل است:

• یادداشت
معماری بومی و محلی ایران (استان گلستان)

• نقد و نظر
دیوار بزرگ‌ گرگان/ جبرئیل نوکنده، ابرهارد سوئر
گنبد‌ قابوس،‌ استان گلستان/ منیره چوپانی
معماری‌ گرگان ‌در ‌سال‌های‌۲۰ – ۱۳۰۰/ یعقوب رشتچیان
آرامش ‌پس‌ از ‌طوفان، ‌معماری‌ ارامنه ‌گلستان/ ستاره حجتی
معماری قاسم‌علی بیدگلی
اوی:‌ مسکن ‌سنتی ‌عشایر ‌ترکمن/ ابراهیم کلته
معماری‌آب، ‌معماری‌ حیات/ کیانا نبی‌قدس، علی غفاری جدیدی
گونه‌شناسی ‌مسکن‌ روستایی/ مریم اخوت
روزنه، پنجره‌ها ‌و ‌بازشوهای‌ بافت‌ تاریخی‌ گرگان/ احمدرضا مسعودی‏، محسن محمدنژاد، سید‌محسن حسینی
ساختمان ‌‌تاریخی ‌بانک‌ملی، ‌واقع ‌در ‌کارخانه ‌پنبه‌پاک‌کنی، ‌شهرستان ‌بندرگز/ مصطفی صادقی‌فر، فاطمه هراتی، مصطفی محمدخانی
ورود ‌صنعت ‌به ‌استان ‌گلستان‌ و‌ تحول‌ تکنولوژی ‌ساخت ‌خانه‌های‌ مسکونی ‌گرگان/ فاطمه احمدی، حامد صمدی آذر
حوزه‌ علمیه ‌کریم‌ایشان/ سهراب سردشتی
معماری ‌فضاهای ‌فرهنگی‌ در‌ گرگان، ‌از ‌آغاز ‌دوران ‌پهلوی ‌تا ‌امروز/ وحیده شعبانپور
تایپوشهر‏، نقش‌گرافیک ‌و ‌تایپ‌ در ‌فضای‌ شهری ‌گرگان/ عبدالحمید زنگانه
زیارت ‌در ‌پس ‌ابرِ‌ تخریب/ المیرا زارع
بندرگمیشان‌ به ‌روایت ‌تصویر / عکس‌ها: صالح بازیار

• پروژه
بنای ‌شورای ‌شهر‌ سایناتسالو، ‌فنلاند، ‌۱۹۵۲-۱۹۴۹/ آلوار التو/‌ ترجمه رضا امیررحیمی
یتیم‌خانه ‌شهرداری ‌آمستردام، هلند،‌۱۹۶۰-۱۹۵۵/ آلدو وان ایک/‌ ترجمه رضا امیررحیمی
نوسازی‌ها ‌و‌ افزوده‌ها در‌ مونته ‌کاراسو،‌ تیسینو،‌ سویس، ‌۱۹۷۹ تا ‌امروز/ لوییجی اسنوتزی/‌ ترجمه رضا امیررحیمی
دفتر زدنک فرانِک‏، داور‌ جایزه معمار ۹۷/ ترجمه آزیتا ایزدی

• کتاب و نشریات

۱۳۹۷-۷-۲۹ ۰۶:۲۲:۵۷ +۰۳:۳۰ ۲۹ مهر ۱۳۹۷|مجلات دسته بندی ها|