چالش های حفاظت و احیاء بافت تاریخی حصار صفوی طهران

دویست و ششمین جلسه گفتمان از سلسله گفتمان های نقد معماری و شهرسازی با موضوع چالش های حفاظت و احیاء بافت تاریخی حصار صفوی طهران برگزار می گردد.

اعضای پنل این گفتگو را آقایان علی محمد سعادتی ( مدیریت بافت تاریخی شهرداری تهران)، کیوان خلجی ( قائم مقام سازمان نوسازی شهر تهران) و سید علی اکبر موسوی بر عهده دارند.

دبیر نشست: سعید سادات نیا

زمان: دوشنبه، بیست و دوم مرداد ماه ۱۳۹۷

ساعت: ۱۹-۱۶

مکان: تالار جلیل شهناز، خانه هنرمندان ایران