ورکشاپ دکتر آرتور امید آذری / فرایند طراحی معماری از شناخت موضوع تا طراحی نهایی با رویکرد آینده پژوهی

 

فرایند طراحی معماری از شناخت موضوع تا طراحی نهایی با رویکرد آینده پژوهی برگزار می شود.

ورکشاپ دکتر آرتور امید آذری 

زمان: اول و دوم آذرماه ۱۳۹۷

برگزار کننده: دانشگاه یزد

۱۳۹۷-۸-۱۰ ۲۳:۵۶:۵۲ +۰۳:۳۰ ۱۰ آبان ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|