هندسه‌ی معماران در انتخابات نظام مهندسی تهران: فقط یک دکترا و چهار خانم از مجموع ۳۴ کاندیدا!

اختصاصی هنرمعماری آنلاین


هشتمین انتخابات نظام مهندسی در حال برگزاری است. ما نگاهی آماری به کاندیداهای معماری و شهرسازی انداخته‌ایم.

  1. از مجموع بیش از ۱۷۰ کاندیدای اعلام شده، ۳۴ کاندیدا مربوط به معماری و شهرسازی هستند.
  2. ۳۰ کاندیدا برای تخصص معماری و ۴ کاندیدا برای تخصص شهرسازی هستند.
  3. از ۳۰ کاندیدای معماری، ۲ نفر خانم و ۲۸ نفر آقا هستند.
  4. هیچکدام از کاندیدهای معماری مدرک دکترا ندارند.
  5. ۲۱ نفر کاندیداهای معماری کارشناسی ارشد و ۹ نفر لیسانس هستند.
  6. از بین سی نفر کاندیدای معماری ۴ نفر فارغ التحصیل دانشگاه‌های غیر ایرانی، ۱۰ نفر از شهید بهشتی، ۶ نفر از دانشگاه تهران، ۷ نفر از علم و صنعت، ۱ نفر دانشگاه آزاد اسلامی(واحد همدان) و ۱ نفر از دانشگاه سوره است.
  7. از بین ۴ کاندیدی تخصص شهرسازی دو نفر آقا و دو نفر خانم هستند.
  8. در مورد گستردگی دانشگاه فارغ التحصیلی ۴نفر کاندیدای شهرسازی، سهم هرکدام از ۴ دانشگاه آزاد اسلامی(واحد علوم و تحقیقات)، دانشگاه تهران، شهید بهشتی و علم و صنعت یک نفر بوده است.
  9. در بین ۴ کاندیدای شهرسازی ۱ نفر دکترا، ۲ نفر ارشد و یک نفر لیسانس است.
۱۳۹۷/۶/۳۰ ،۰۶:۰۳:۳۶ +۰۰:۰۰۲۶ شهریور ۱۳۹۷|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|