مرکز آموزش های هنری و تخصصی دانشگاه هنر رگزار می کند:

نگاهی به خط و تصویر در دنیای جدید عرب

مرکز آموزش های هنری و تخصصی دانشگاه هنر نشست نگاهی به خط و تصویر در دنیای جدید عرب برگزار می کند.

زمان: شنبه ۱۲ آبان

ساعت: ۲۰-۱۶

مکان: دانشگاه هنر

اطلاعات بیشتر و رزرو:
۰۹۲۱۲۲۴۸۱۷۸

۱۳۹۷-۸-۱۱ ۰۲:۳۹:۴۱ +۰۳:۳۰ ۱۱ آبان ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|