در این گزارش تصویری به آثار یازدهمین دوره‌ی جایزه‌ی میرمیران نگاهی میاندازیم.       پیش از این وبسایت هنرمعماری آنلاین نقدی پیرامون این جایزه را در لینک زیر درج نموده بود:  

از فوتوریسم تا فوتوشاپیسم: نقدی بر جایزه میرمیران