نمایشگاه مدهای مسلمانان معاصر: نمایشگاهی طراحی شده توسط دفتر معماری حریری و حریری در موزه‌ی دیانگ، سانفرانسیسکو، آمریکا

به عنوان معمارانی که در ایران به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم و شرکتی بین‌المللی در نیویورک بنا نموده‌ایم، اخیراً خیلی درگیر بحث‌هایی درباره‌ی منع سفر مسلمانان و جنبش زنان هستیم. در زمانی که زنان مسلمان سعی می‌کنند با انتخاب مُدهای مورد نظر خود هویت و استقلال خود را تثبیت نمایند، ما امیدواریم این نمایشگاه امکان دیده شدن و شانس ابراز عقیده به آنان را بدهد در‌حالی‌که معمولاً اسلام نمایانگر مقاومت در برابر مدرنیته و مخالف ترکیب‌های فضایی و قوانین اجتماعی معرفی شده است، این نمایشگاه سعی بر ایجاد محیطی مدرن، قرن بیست‌و‌یکمی و چندگانه دارد تا تمامی وجوه و جوانب لباس مسلمانان را نشان دهد و تفسیر متفاوت فرهنگی و مذهبی را بازگو کند.

طراحی این نمایشگاه تعاملی بین آنچه دیده می‌شود و دیده نمی‌شود است؛ هم پوشیده و محفوظ است و هم مدرن و به روز. ما از پوشش سر به عنوان نشانه‌ای مذهبی و فرهنگی الهام گرفته‌ایم و با پیکربندی فضایی نمایشگاه نگاه کردن مردان و زنان را به واسطه‌ی بازشوها و باب‌هایی میسر نمودیم. در‌حالی‌که حجاب، بدن زن را از نمایان شدن و تبدیل شدن به ابزاری جنسی برای مردان مصون می‌دارد، نگاه کردن در این متن نمایانگر جنسیت و قدرت می‌شود.

ترجمان ما از این حجاب تیره و غیر‌قابل نفوذ، دیوارهای سیاه فضای داخلی نمایشگاه است. به محض ورودتان به نمایشگاه متوجه دنیایی جدید و متفاوت می‌شوید که حس قدرت، مدرن و جسمانی بودن را القا می‌کند. به همین منظور ما از یکی از کهن‌الگوهای معماری در جهان اسلام، یعنی تاق، استفاده کردیم که هم حفاظت کننده است و هم هنر و محتوای این نمایشگاه را شکل می‌دهد. افزون بر این، همه‌ی مانکن‌ها بر روی پایه‌‌های بلند قرار گرفته‌اند که نمایانگر حرمت، قدرت و زیبایی زن در جهان اسلام است. همین‌طور که در نمایشگاه پیش می‌روید، مشاهده می‌کنید که تاق‌ها به سقفی شفاف می‌رسند که در واقع، کلکسیون مد لباس غربی را نشان می‌دهد و بر تأثیرپذیری مد لباس غربی از لباس‌های ساده و متواضعانه‌ی فرهنگ اسلامی تأکید دارد.

بیشتر بخوانید، بیشتر آگاه باشید!  برگزیدگان دومین مسابقه ی معماری داخلی فضاهای عمومی هنر معماری اثری از دفتر معماری حریری و حریری