نقد و بررسی کتاب” یک مردم شناس در مترو ” اثر مارک اوژه

گروه شهر و زندگی روزمره ی انجمن مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، انتشارات علمی و فرهنگی و موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می کند:

ششمین نقد و بررسی متون شهری به موضوع نقد و بررسی کتاب” یک مردم شناس در مترو ” اثر مارک اوژه می پردازد.

ناقد: امیر طهرانی

زمان: ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷

ساعت: ۱۷

مکان: بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، کوچه شاهد، پلاک ۸، طبقه ۵، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی