نقد و بررسی کتاب « شهرها و مصرف» نوشته مارک جین

 

گروه شهر و زندگی روزمره ی انجمن مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و انتشارات علمی و فرهنگی سلسله نشست هایی را با عنوان حلقه های مطالعاتی نقد و بررسی متون شهری برگزار می کند. در دومین نشست به نقد و بررسی کتاب « شهرها و مصرف» اثر مارک جین توسط آقای مرتضی قلیچ پرداخته می شود.

دبیر جلسه آقای ایمان واقفی خواهند بود.

زمان: امروز – سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

ساعت: ۱۷

مکان: بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، کوچه شاهد، پلاک ۸، طبقه ۵، موسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی 

بیشتر بخوانید، بیشتر آگاه باشید!  نشست نقد و بررسی کتاب بی خانمانی و سیاست گذاری اجتماعی