نشست نقد پژوهش شهری «مشتری یا شهروند: مال های تهران از ما چه می سازند؟»

 

نشست سی و نهم از سلسله نشست های نقد پژوهش های شهری با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران، جامعه مهندسان مشاور و جامعه مهندسان شهرساز برگزار می شود:

مشتری یا شهروند : مال های تهران از ما چه می سازند ؟ 
سخنران: زین العابدین سفرچی
دبیر نشست:عبدالوهاب شهلی بر
اعضای پانل نقد و بررسی: عباس کاظمی، پرویز صداقت، ایمان واقفی
زمان: سه شنبه ۲ مرداد ۹۷ ساعت ۱۶ تا ۱۹
مکان: تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره ۲۵
بیشتر بخوانید، بیشتر آگاه باشید!  آسیب شناسی برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری تهران/ بازنگری طرح جامع و تفصیلی تهران