سخنران:

جواد وهاب نژاد

مکان:

اصفهان، ابتدای خیابان سید علیخان، کافه کتاب مرکزی

زمان:

جمعه، ۵ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۰ الی ۱۳

شرایط:

ورود عموم آزاد است.

 

در همین ارتباط بخوانید!  گزارش نشست: جایگاه نظریه‌های نقد در تاریخ هنر معاصر | هنرمعماری آنلاین