نشست مهندسی و باز مهندسی آن ( اصلاحات ساختاری در رویه های حاکم به نظام مهندسی ) توسط دکتر عباس احمد آخوندی

کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار می کند:

در این نشست دکتر عباس آخوندی ( وزیر راه و شهرسازی و عضو شورایعالی کانون) به موضوع مهندسی و باز مهندسی آن ( اصلاحات ساختاری در رویه های حاکم به نظام مهندسی خواهند پرداخت.

زمان: چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

ساعت: ۱۷

مکان: آمفی تاتئر شهید رجب بیگی دانشکده فنی دانشگاه تهران.

بیشتر بخوانید، بیشتر آگاه باشید!  بیکاری مهندسان؛ ‌نتیجه آیین‌نامه جدید وزارت راه