پایگاه خبری هنرمعماری آنلاین زین بعد بر روی آدرس زیر به روز رسانی خواهد شد.

نشست فضای عمومی معاصر- مبانی، شناخت و ارزیابی برگزار می شود.

 پنجاه و هشتمین نشست تخصصی با موضوع فضای عمومی معاصر / مبانی، شناخت و ارزیابی برگزار می شود.

سخنران:
دکتر محمد آسیابی[عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور]زمان : یکشنبه ۱۸ آذر ماه ۹۷ | ساعت ۱۶ الی ۱۸
مکان : طبقه فوقانی سینما قدس، سالن جلسات حوزه هنری

فضای شهری به عنوان یکی از ارکان اصلی محیط، دارای مفهوم عمومی و اجتماعی است و هر فضایی را در شهر نمی توان فضای عمومی شهری دانست، فضاهای شهری همواره باید زنده، پویا و جایگاهی برای تعاملات اجتماعی و عرصه حضور مردم باشند: حضور سالم و شادابی که در کنار توجه به کمیت، نیازمند توجه به جوانب کیفی و ایجاد یک فضای شهری مطلوب می باشد؛ از این رو یکی از مهمترین واساسی ترین مباحث در محیط های شهری امروز، کیفیت فضاهای عمومی شهری است. آشکار است کیفیت فیزیکی مطلوب؛ زیبایی آن و رضایت شهروندان بدون برنامه ریزی صحیح؛ مکان یابی مناسب؛ و توجه به شرایط بومی در شهر ایجاد نخواهد شد. طراحان، برنامه‌ریزان و مدیران شهری با استناد به لزوم افزایش فضاهای عمومی ،نسبت به انسان‌گرایی و سرزندگی یک طرح قضاوت می‌کنند و طرح‌های جدید شهری بدون در نظر گرفتن فضاهای که شهروندان با یکدیگر به کنش بپردازند در واقع طرح‌هایی ماشینی و مشکل‌زا در نظر گرفته می‌شود.
پنجاه هشتمین نشست تخصصی فرصتی است برای ما تا پیرامون مبانی، شناخت و ارزیابی فضاهای عمومی شهری معاصر شهر به گفتگو بنشینیم. در ابتدا به بررسی مبانی نظری فضاهای شهری و عوامل موثر در طراحی پرداخت خواهیم نمود و در مرحله ی دوم علل تنزل کیفیت فضای عمومی و انتقادهای چندوجهی فضای عمومی معاصر شهر تبریز بررسی می شود. اینکه زوالی همه جانبه را در کیفیت فضاهای عمومی مشاهده می کنیم یا خیر پرسشی است که با قاطعیت نیمتوان بدان پاسخ گفت؛ اینکه آیا انتقادها کمابیش به حال حاضر مربوط هستند یا به دوره های گذشته؛ پرسش ها و چالش هایی هستند که در این نشست به گفتگو خواهیم پرداخت.

۱۳۹۷/۹/۱۱ ،۰۷:۱۹:۱۷ +۰۰:۰۰۱۱ آذر ۱۳۹۷|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|