نشست تحلیل چهار دهه معماری معاصر ایران

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز نشستی را تحت عنوان “تحلیل چهار دهه معماری معاصر ایران” برگزار می کند:

این نشست با حضور و سخنرانی دکتر داراب دیبا و دکتر وحید قبادیان همراه است. پنل این گفتگو را دکتر محمد ضمیران، دکتر علیرضا بندرآباد دکتر مهرداد متین برعهده دارند.

زمان: ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۷، ساعت ۱۲ الی ۱۴
مکان: پونک، مجتمع دانشگاهی آیت الله هاشمی رفنسجانی، تالار معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

بیشتر بخوانید، بیشتر آگاه باشید!  تالار کنسرت لیموژ (زنیت) | برنارد چومی