نشستی با مؤلفین کتاب حافظیه و شعر گدار

سخنرانی ویکتور دانیل و گلنار تاجدار، مؤلفین کتاب «حافظیه و شعر گدار» در انجمن آشوریان تهران

زمان:

۲۴ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۶ الی ۱۹

 

مکان:

انجمن آشوریان ایران به آدرس بزرگراه شهید باکری، پایین تر از بزرگراه شهید همت، خروجی شهر زیبا، خیابان شهید آلفرد سرگیز اردوشاهی

شرایط:
حضور آزاد است اما نیاز به ثبت نام دارد. برای ثبت نام با شماره ۴۴۳۱۲۷۷۷ تماس حاصل فرمایید.

وبسایت رسمی برنامه:
WWW.MOTVA.IR