میراث صنعتی معدنی تجزیه و تحلیل میراث جهانی یونسکو

سیزدهمین نشست از سلسه نشست های معماری و شهر سازی برگزار می گردد.

این نشست به موضوع میراث صنعتی معدنی تجزیه و تحلیل میراث جهانی یونسکو می پردازد که با سخنرانی خانم دکتر نازیلا خاقانی همراه است.

اعضای پنل: آقایان دکتر کامبیز مشتاق گوهری و دکتر رضا فیضی

زمان: یکشنبه ششم آبان ماه ۱۳۹۷

ساعت: ۱۶ الی۱۸

مکان: خیابان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خانه گفتمان شهر

بیشتر بخوانید، بیشتر آگاه باشید!  تحولات جمعیتی شهری و روستایی در ایران