معرفی کتاب مسکن و اسلام

خانه به عنوان نمونه کوچکی از فرهنگ و تمدن، در نظر گرفته می‌شود. خانه، جایی است که افراد رشد یا سقوط می‌کنند به این معنی که یا در مدیریت و راهبری مسائل و امور حیاتی زندگی‌شان موفق می‌شوند و یا شکست می‌خورند. خانه جایی است که ترقی یا فروپاشی فرهنگ و تمدن یک جامعه در آن نهفته است. بنابراین برخی از دلایل اصلی عدم پذیرش فرهنگ و تمدن اسلامی، اگر به طور مناسبی مورد بررسی قرار بگیرد، می‌تواند به مبحث پیچیده خانه و دلایل رویکردهای اسلام در این حوزه مربوط باشد.

این کتاب، مباحث خانه در اسلام را هم از جنبه مفهومی و هم از بعد ماهیتی مورد بحث قرار می‌دهد. این کتاب به دنبال بالا بردن آگاهی متخصصان در حوزه ساخت خانه و مدیران و شاغلین در این حوزه است تا بتواند اهمیت ساخت درست و بکارگیری مناسب معماری اسلامی را به ویژه در حال حاضر که نشانه‌های ظهور و پیدایش مجدد نشانه‌های فرهنگی و تمدنی مسلمانان در حال افزایش است، به نمایش درآورد.

 

 

فهرست مطالب

پیشگفتار

سخن آغازین

گفتار اول: قران کریم و خانه (مسکن)

مقدمه

خانه به‌عنوان یک پناهگاه و حریم خصوصی

هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و مناسب با محیط پیرامون (خانه زنبورها؛ مورچگان و عنکبوت)

خانه و مبحث حریم خصوصی

خانه و خرافات

خانه مکانی برای شادی و سرور

خانه و کمبودهای معنوی و روحی انسان

خانه جهان کوچکی از فرهنگ و تمدن

 

گفتار دوم: آموزه‌هایی از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) در خصوص خانه و مسکن

مقدمه

قرآن و سنت پیامبر به‌عنوان اساس و بنیان معماری اسلام

خانه و دوگانگی ایدئولوژیک بنیادین (نهادینه‌شده)

خانه به‌عنوان مرکز رشد خانواده

شکل و حالت خانه.

خانه و اهمیت همسایه‌ها

خانه و انسجام اجتماعی

خانه و مبحث حریم خصوصی

خانه و مبحث تفریح و احیاء

خانه، فضیلت و کمال فراگیر

 

گفتار سوم: مسلمانان و خانه‌های امروزی

مقدمه

تهیه مسکن اسلامی در گذشته و حال

آموزش و ساخت خانه در اسلام

در مسیر ساخت خانه‌های اسلامی معاصر و امروزی

(بیت) به‌عنوان خانه و (بیت) به‌عنوان یک خط از شعر

حفظ و تأیید آرمانی توحید (یگانگی الله)

بررسی خط‌مشی و رویه‌های ساخت خانه

آفرینش و خلق بی‌پایان و دائمی

توصیه‌ها و پیشنهاد‌های عملی برای طراحی خانه‌های اسلامی

سخن پایانی: نتیجه‌گیری

فهرست منابع (تألیف)

فهرست منابع (ترجمه)

نمایه

برای خرید این کتاب می‌توانید با شماره ۰۹۳۵۶۶۶۵۵۴۱ تماس حاصل فرمایید.

۱۳۹۷/۱/۱۳ ،۱۸:۴۴:۰۹ +۰۰:۰۰۱۳ فروردین ۱۳۹۷|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|برچسب‌ها: , , , |