نشر فکر نو بزودی از جدیدترین کتاب خود در حوزه تفکر و نظریه رونمایی خواهد نمود

معرفی کتاب: «فلسفه برای معماران» ، ترجمه احسان حنیف

اختصاصی وبسایت هنرمعماری آنلاین


هدف این کتاب آگاهی‌بخشی به خوانندگانش (معماران، کاروران و دانشجویان) درباره‌ی مشکلات فلسفی گسترده‌تری است که در کار طراحی خود با آن‌ها روبه‌رو می‌شوند. این کتاب تلاش دارد تا اطلاعات اولیه موردنیاز برای جایگذاری مشکلات و بحث‌های متنوع در متن فلسفی را فراهم آورده و خوانندگان خود را قادر سازد تا راه‌های معمول فلسفی طرح بحث‌ درباره چنین مشکلاتی را درک کنند. شاکله‌ی این کتاب را باید حاصل تلاشش در راستای مکان‌یابی مشکلات معماری در متن گسترده‌تر فلسفی‌شان دانست. اگر هدف خواننده درک برخی ایده‌های به‌خصوص فلسفی در متن فلسفی‌شان است، پس ایده‌های فلسفی که مقدم بر آن متن بوده و آن را شکل‌ داده‌اند نیز باید مورد مطالعه قرار دهد. ازآنجاکه فیلسوفان، به طور معمول ایده‌های خود را در واکنش به پیشینیان خود صورت‌بندی می‌کنند، بنابراین بخش‌بندی این کتاب نظم تاریخی فیلسوفان را رعایت کرده‌ است. نباید به‌اشتباه از کتاب انتظار داشت که تاریخ فلسفه را ارائه دهد؛ درواقع در این کتاب، از عناوینی همچون مدرس‌گرایی یا نظریات اخلاقی کانت، به طور مستقیم یاد نمی‌شود، چراکه این عناوین ارتباط اندکی به مشکلات معاصر نظریه‌ی معماری پیدا می‌کنند.

مواضع فلسفی برای این کتاب انتخاب‌شده‌اند که به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات معماری و نظری مرتبط با وضعیت معاصر، حرف مهمی برای گفتن داشته باشند؛ بنابراین، بخش‌های مختلف کتاب عمدتاً مواضع فلسفی متنوع را با توجه به چگونگی اثرگذاری‌شان (حضور ضمنی‌شان) بر مباحث معاصر معماری، به بحث می‌گذارند. به طور دقیق‌تر، مواضع فلسفی که یک کارور یا دانشجوی معماری معاصر محتملاً امروزه با آن‌‌ها روبه‌رو می‌شود، همچون مواضعی که در بحث‌های حرفه‌ای، دوره‌ها، استودیوها یا نقدهای نظریه‌ی معماری، به آن‌ها پرداخته می‌شود. یکی از اهداف تالیف کتاب، صورت‌بندی منبعی بود که به دانشجویان دوره‌های تکمیلی نظریه‌ی معماری، در درک پیش‌زمینه‌ی گسترده‌تر فلسفی‌ مشکلات موردبحث در دروسشان، کمک کند. این کتاب را نباید کتابی تخصصی در حوزه‌ی فلسفه دانست، واژه‌شناسی فنی به این دلیل ارائه شده که موضوعات را شرح داده و خوانندگان را برای مطالعات فلسفی بعدی آماده کند، درعین‌حال پی‌نوشت‌هایی نیز برای روشن‌شدن بیشتر موضوعات وجود دارند که نیاز به مراجعه به منابع اصلی را برطرف می‌کنند. اصل شفاف‌‌نویسی به دلیل حجم کم کتاب نیز تقویت شد، مسئله‌ای که وادارمان کرد با کم‌ترین کلمات ممکن مواضع فلسفی موردبحث را به نحوی تشریح کنیم که هم جامع و هم قابل‌درک باشند.


فهرست کتاب:

پیشگفتار
مقدمه
براهین: حقیقت یا دروغ
نسبی‌گرایی
تخیل بصری

 

// فصل اول: افلاطون


فلسفهٔ افلاطون
هستی شناسی، نظریهٔ معماری و تصحیح بصری
پالادیو و افلاطون‌گرایی

 

// فصل دوم: ارسطو


فلسفهٔ ارسطو
روان‌شناسی شناختی ارسطو
فلسفهٔ ارسطویی و نظریهٔ معماری
دیجیتال‌سازی اشکال

 

تصویر روی جلد کتاب

 

// فصل سوم: تولد مدرنیته


نظریهٔ بزرگ
درک قرن بیستمی از نظریه‌های رنسانسی مبتنی بر تناسبات
فروپاشی نظریهٔ بزرگ
روشنگری
فلسفهٔ قرن هفدهم و روشنگری

 

// فصل چهارم: امانوئل کانت


نقد عقل محض: احکام
«نقد عقل محض»: دانش، منشأ و محدودیت‌هایش
زیبایی
فرمالیسم
// فصل پنجم: رمانتیسیسم و تاریخ‌گرایی


تولد رمانتیسیسم
تاریخ‌گرایی و هردر
هگل
مارکس
تاریخ گرایی در اوایل قرن بیستم
مدرنیسم معمارانه

// فصل ششم: پدیدارشناسی و هرمنوتیک


حیث التفاتی: برنتانو و هوسرل
هایدگر و «هستی و زمان»
هایدگر و نازی‌ها
مفاهیم مهم هایدگر برای نظریهٔ معماری معاصر
گادامر و هرمنوتیک
معصومیت چشم
کریستین نوربرگ شولتز: پدیدارشناسی و نظریهٔ معماری

// فصل هفتم: حکما و فلاسفه


نفوذ تفکر فرانسوی در دهه‌های پایانی قرن بیستم
نیچه
سوسور و ساختارگرایی
دریدا و «متافیزیک حضور»
Différance
معماری و دیکانستراکشن
فوکو ، دلوز و گاتاری
ناخرسندی‌های پساساختارگرایی و پست‌مدرنیسم
فوکو ، دلوز و گاتاری

// فصل هشتم: فلسفهٔ تحلیلی


نخستین فیلسوفان تحلیلی
رفتارگرایی، کواین و سرل
زیبایی‌شناسی تحلیلی

// فصل نهم: جمع‌بندی


// کتابشناسی


۱۳۹۶-۱۰-۱۱ ۱۰:۲۷:۴۴ +۰۳:۳۰ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , , , |