اندیشکده ی هرم پی برگزار می نماید:

معرفی کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران با تکیه بر اهمیت انجمن های فارغ التحصیل

در ادامه سلسه نشست های علمی تخصصی هنر، معماری و شهرسازی (عصر پنجشنبه ها)، در ششمین سال متوالی، صد و سومین نشست به موضوع « معرفی کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران با تکیه بر اهمیت انجمن های فارغ التحصیل » اختصاص یافته است.

سخنرانان این نشست خانم مهندس دردانه دره و مهندس افشین اخلاص پور خواهند بود. 

زمان: پنجشنبه۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ 

ساعت: 15 الی ۱۸

مکان: کارگر شمالی، کوچه چهارم، پلاک چهارده، واحد یک، مهندسین مشاور هرم پی، سالن مهندسین مشاور هرم پی.

 ورود عموم آزاد و رایگان است.

۱۳۹۷-۳-۲۸ ۰۴:۴۸:۲۹ +۰۴:۳۰ ۲۸ خرداد ۱۳۹۷|رویدادهای معماری ایران دسته بندی ها|برچسب ها: , , |