معرفی پروژه‌ی «نمازخانه‌ی حافظیه» اثری از امیرحسین اشعری ( از شیراز)

از مجموعه آثار منتخب دومین دوسالانه ملی و شهرسازی و طراحی داخلی ایران (۱۳۹۵-۱۳۹۳) پروژه های اجرا شده و نشده


نمازخانه حافظیه شیراز با هدف برگزاری نماز برای بازدید کنند گان ومسافران در آرامگاه حافظ طراحی گردید. با توجه به سایت پروژه که دارای قدمت تاریخی چندصد ساله می باشد روند طراحی نمازخانه به سمت هم خوانی فرم آن با محوطه آرامگاه شکل گرفت. استفاده از مصالح آجر در مجموعه آرامگاه به خصوص به شکل فخرالمدین باعث شد  طرح کلی به سمت مکعبی آجری با جداره مجوف سوق داده شود. جهت قبله و قرارگیری در محور مستقیم با آرامکاه حضرت حافظ از جمله نکات مهم در تعیین ورودی  زنانه و مردانه و جهت گیری فرم نمازخانه در سایت بود. با انتخاب مدول مجوف برای جداره اصلی نمازخانه امکان تالالو نورخورشید در فضای داخلی نمازخانه به هنگام روز و تاثیر معکوس آن در  شب  در فضای خارجی فراهم  شد. باز شدن تصاعدی  مدول آجر به سمت نورخورشید و هدایت آن به فضایی داخلی به ایجاد فضایی شاعرانه و عرفانی کمک کرده است. قرار گرفتن محراب  به  صورت حجم صلب در یک جداره  شفاف  که  باعث ایجاد قابی از جنس نور در پیرامون آن می شود به هرچه شاخص تر شده محراب کمک می کند. حوضچه مقابل محراب در سایت مجموعه علاوه  بر شاخص کردن محراب به افزایش رطوبت و تلطیف هوا در  محوطه با توجه به  اقلیم گرم وخشک منطقه کمک می کند. تالالو نور منعکس شده  از سطح آب بر  روی جداره ها و سقف فضای داخلی از دیگر نکات تاثیر گذار در شاخص کردن محراب و فضای نمازخانه می باشد.

نمازخانه حافظیه

شرکت طراحی: گروه طراحی معماری امیرحسین اشعری

طراح: امیرحسین اشعری ( از شیراز)

همکاران طراحی: زهرا جعفری، نیلوفر عسگری

سه بعدی: مصطفی یکترزاده

کارفرما: سازمان میراث فرهنگی شیراز

محل پروژه: شیراز، آرامگاه حافظ شیراز

سطح زیربنا:  155 متر مربع

پست الکترونیکی: Amir_ashari@yahoo.com