معرفی رتبه اول سومین مسابقه ی طراحی و معماری داخلی فضاهای عمومی هنر معماری اثری از شقایق ریاضی

رتبه اول در بخش طراحی و معماری داخلی فضاهای عمومی ( مشترک با پروژه ۷۷ متر مربع)

سومین مسابقه ی طراحی و معماری داخلی هنرمعماری 


ساختمان شرکت لگراند که با نام صنایع الکتریکی البرز مشهور است، بنایی ۲۵ ساله و بتنی است. در فروردین ماه سال۱۳۸٠ طبقه اول ساختمان با تغییر کاربری به نمایشگاه دایمی محصولات لگراند اختصاص یافت و بنا به درخواست کارفرما قرار بر این شد تا تغییرات معماری با حفظ لوله هایتاسیسات مرکزی انجام پذیرد.آنچه در طراحی و خلق فضایی برای نمایش محصولات در این پروژه مطرح بود، ایجاد فضایی ساده،با کیفیت و قابل برابری با نمونه های موجود نمایشگاه های دایمی این برند در سایر کشورها بود.عمده محصولات لگراند را کلیدها و پریزهایی تشکیل می دهند که بر روی بردهایی با ابعاد ثابت وغیر قابل تغییر نصب شده اند. سایر محصولات، محصولات شبکه و صنعتی از جمله کابل ها،سینی  کابل ها و تابلوهای برق را شامل می شوند، از این رو فضای مورد نظر می بایست به چند بخش مجزا  با در نظر گرفتن عملکرد محصولات تقسیم می گردید. کلیه محصولات در صورتداشتن عملکرد می بایست قابلیت فعال شدن می داشتند، و از آنجا که یکی از خدمات  شرکت  لگراند هوشمند سازی فضاهای ساختمانی است، باید در طراحی فضا این نکته نیز مد نظر قرار می گرفت. در کنار اجبارهای عملکردی، خطوط طراحی نیز با توجه به سیاست شرکت لگراند می بایست کاملا در جهت نمایش محصولات و عملکرد آنها، بدون اغراق و یا جزئیات ناکارآمد ترسیم می گردید.بر اساس موارد ذکر شده آنچه می توانست راهنمای اصلی در تقسیم بندی فضا و ترسیم خطوط طر احی باشد، ستون های اصلی ساختمان، ورودی واحد و فضای وید بود. بنابراین ابتدا مرز ورودی واحد نمایشگاه از ورودی اصلی مشخص و وید به عنوان فضای نمایشمحصولات صنعتی به فضای اصلی نمایشگاه  اضافه شد، پنجره بزرگ و ثابت میان فضای نمایشگاه و حیـاط حـذف گـردیـد تـا حیـاط  نیز که تا کنون بدون کاربری و استفاده بود بازسازی و به فضایی الحاقی و نیمه مسقف جهت برگزاری مناسبت های خـاص تبـدیـل شـود. در داخـل فضای اصلی، ستون های ساختمان مبنای اولیـه طـراحـی نمـایشگـاه قـرار گـرفـت، ستـون هـا حجـم گرفتند و به دیواره هایی برای نمایش محصولاتی تبدیل شدند که به عنوان تازه هـای تـولیـد مطرح بودند.فضـا بر اساس تقسیم بندی هندسی موجود در خود که با حجم گرفتن ستون ها محسوس تر شده بود به ۱۲ بخش تقسیم گردید. تصویر۳-پلان نهاییبرای پوشش کف سرامیک، و سقف پوشش کناف در نظر گرفته شد. کلیه تاسیسات تهویه از فن کویل های زمینیبه فن کویل های سقفی و کانال های هوا رسانی از  پیش عایق شده  پلی اورتان تبدیل شد. همچنین کابل های  هوشمند سازی (باس) و دوربین های مداربسته نیز در سقف هایکاذب تعبیه شد. دیوارها برای تحمل وزن تابلوهای محصولات و پانل های دکوراتیو تقویت شده و با روکش کنافمسطح شدند، تا هم  فضایی برای عبور کابل ها ایجاد شود و هم ناصافی های دیوار را هموار کنند.برای نمایش تابلوها، نورپردازی محصولات  و مجزا کردن آنها از هم، پانل هایی ازجنس نئوپان( تصویر۱ تا ۴ ) طراحی شد.از جمله موارد توجه در این پروژه نورپردازی فضا بود که می بایست به عنوان عنصری فعال بر رویشبکـه هوشمند سازی قرار می گرفت، بنابر این فضا با استفاده از تلفیقی از نور طبیعی ورودی از حیاط ونورهای مصنوعی متنوع و قابل کنترل توسط مدارهای هوشمند سازی طراحـی شـدهمـانطـور که از چنین فضایی انتظار می رود، می بایست در برخـورد بـا مخـاطـب نخسـت حـس اطمینـان ایجـادنماید و سپس آرامشی جهت ارتباط و ترقیب به انتخاب محصولات. از این رو سعـی شـد تـا کیفیـتاجرای فضا متناسب با کیفیت بالای محصولات لگراند باشـد. همچنیـن بـا  انتخاب رنگ سفید و پرهیـز ازشلـوغ کـردن فضـا بـا مبلمـان و رنگ سعی شد تا به ایجاد حس اطمینان  و تمرکز کمک بیشتری شود.

نمایشگــاه مرکــزی محصــولات لگــراند فــرانسه و بــرندهای وابســته در تهران

طراحی و اجرا: شقایق ریاضی

عکاس: مصطفی قاهری

زیربنا: ۲۲۰ مترمربع

محل اجرا: تهران، خیابان مطهری

تاریخ شروع: فروردین ۱۳۸۹

تاریخ تکمیل: مهر ۱۳۸۹

تلفن: ۸۸۲۰۵۲۰۳

ایمیل: shaghayeghriazi@gmail.com

سایت: www.shaghayeghriazi.com