معرفی رتبه اول سومین مسابقه ی طراحی و معماری داخلی هنر معماری اثری از روجا شت یافته

رتبه اول در بخش طراحی و معماری داخلی فضاهای مسکونی

سومین مسابقه ی طراحی و معماری داخلی هنرمعماری


این پروژه بازسازی یک سوئیت در طبقه ی دوم ویلایی در بندر انزلی، دهکده ی ساحلی می باشد. زیربنای سوئیت حدود ۱۰۰ متر مربع و قدمت آن حدود ۱۸ سال بود؛ با وجود این  سیستمهای تأسیساتی، فضاهای داخلی و نیز نماهای خارجی در وضعیت مناسبی قرار داشتند و کارفرما نیز، به دلیل هزینه ی بالای آن، تمایلی به اعمال تغییرات روی آنها نداشت. در واقع هدف کارفرما از تعریف این پروژه تغییر در فضاهای موجود با حفظ المانهای معماری ساختمان به طور خاص کف۔ سازی چوبی زیبا و دیوارهای سفید و یکدست مجموعه بود. آپارتمانی با فضاهای قابل تغییر مورد نظر کارفرما بود، یعنی اتاق نشیمنی که بتواند به صورت فضاهایی چندمنظوره مورد استفاده قرار گیرد: ایده ی اصلی طراحی داخلی بر مبنای همین موضوع شکل گرفت؛ فضاهای ثابت و یکدست به رنگ سفید در تضاد با پانلهایی به رنگهای اصلی قرار میگیرند و امکان اعمال تغییرات در فضاها را در هر زمان که بخواهیم فراهم می سازد؛ علاوه بر آن مبلمان به رنگ سفید پیشنهادی پویایی این پانلهای متحرک را در مقابل زمینه ی سفید بیشتر نمایان می سازد. ایده ی فرمال طراحی نماهای داخلی از کارهای آبستره ی موندریان گرفته شد. عناصر نقاشی- خطوط و رنگهای اصلی در تعامل و رابطه ای پویا با یکدیگر. تغییر حالت شبکه های خالص و خطی روی زمینه ی سفید به نوعی قالب فرم و رنگ. این مبلمان و پارتیشنها بین اعمال تقسیمات فضایی را بر عهده می گیرند. به این ترتیب مبلمان از عنصری ثابت نسبت به فضا به عنصری پویا وقابل تغییر تبدیل می شود. این پانلها در اتاق خواب و آشپزخانه و نشیمن قرار داده شده اند و به نوعی بخشی از مبلمان فضاهای داخلی هستند. در اتاق خواب و نشیمن به شکل کمدی سفیدرنگ که جدار داخلی اش ام دی اف به رنگهای اصلی (زرد و قرمز و آبی) است. محل دیگر دیوار موجود بین نشیمن و آشپزخانه است که با تعدادی پانل رنگی جایگزین می شود و به این ترتیب تبدیل به عنصر جداکننده ی پرده ای شکلی می شود که امکان ارتباط نشیمن با آشپزخانه و روشن شدن فضای نشیمن توسط پنجره ی آشپزخانه را فراهم می سازد.

این طرح به دلیل تقلب در طراحی، ابطال گشت.

پروژه ی بازسازی خانه ی سفید

طراح: روجا شت یافته ( دفتر معماری روجا شت یافته)

کارفرما: آقای آریس

مجری: نوید فیروز

محل اجرا: بندر انزلی، دهکده ی ساحلی

زیربنا: ۱۰۰ متر مربع

تلفن: ۸۲۴۴۷۶۱۲

سایت: www.rojashatyafteh.com

ایمیل: vitruvio_18@yahoo.com