معرفی رتبه اول دومین مسابقه ی معماری داخلی فضاهای مسکونی هنر معماری اثری از دفتر معماری حریری و حریری

معرفی رتبه اول در بخش معماری داخلی فضاهای مسکونی ( مشترک با پروژه ی آپارتمان شماره ی ۱۷)

دومین مسابقه ی معماری داخلی هنرمعماری


این پروژه پارک اونیو، نوسازی یک آپارتمان ۲۵۰ مترمربعی است که پیش از جنگ جهانی دوم ساخته شده و در محله زیبا و جذاب کارنگی هیل منهتن واقع گردیده است.معماری این ملک با کنار هم قرار دادن لی اوت کلاسیک سنتی آپارتمانهای پیش از جنگ و صراحت مدرنیسم یک وضعیت تعادل ایجاد کرده است. با ورود به آپارتمان، با یک ” گالری” عریض و طویل مواجه می شود که از شمال تا جنوب امتداد امتداد یافته و قسمتهای مختلف آپارتمان را به یکدیگر مربوط می سازد. اتاق خوابهای خصوصی، که در امتداد دیوار غربی گالری قرار گرفته اند و با درهایی از چوب ونگی (Wenge wood) تیره با قابهای از کف تا سقف نشانه گذاری شده اند، نه تنها ورودی فضاهای خصوصی پشتی را تعریف می کنند، بلکه برای شخصی که به طرف فضای نشیمن حرکت میکند، حس حرکت و ریتم، یا به بیانی دیگر یک ” ضربآهنگ فضایی” ایجاد می کند. یک “دهلیز” پشت یک صفحه ی نیمه شفاف، که با یک ” صفحه خمیده” از جنس چوب ونگی تعریف شده است، پیش از ورود به فضای نشیمن، به یک فضای گذار تبدیل می شود.

خانه ی کارنگی هیل

طراح: گیسو و مژگان حریری ( دفتر معماری حریری و حریری)

عکاس: پال وارچل

محل اجرا: ایالت متحد، نیویورک، پارک اونیو

زیربنا: ۲۵۰ مترمربع

تاریخ شروع و تکمیل پروژه: ۲۰۰۶-۲۰۰۴

بیشتر بخوانید، بیشتر آگاه باشید!  برگزیدگان دومین مسابقه ی معماری داخلی فضاهای عمومی هنر معماری اثری از دفتر معماری حریری و حریری