معرفی برگزیدگان بخش معماری داخلی فضاهای عمومی اولین دوسالانه معماری و معماری داخلی ایران اثری از ایمان شفیعی و بهزاد منشگر ( دفتر کاما)

برگزیدگان در بخش معماری داخلی فضاهای عمومی

اولین دوسالانه ی ملی معماری و معماری داخلی ایران


در تضاد با برخورد متداول در پروژه های بازسازی فضاهای داخلی، طراحی کلینیک دندانپزشکی آرمان می خواهد بدون تغییر فیزیکی سطوح موجود یا سعی در پوشاندن کنج ها و زوایای متعدد آن، فضایی را درون فضای اولیه قرار دهد. توزیع فضاها بر حسب هندسه، روابط و عملکرد ها حول فضایی مرکزی شکل می گیرد که این فضای مرکزی در بخش ۱( اتاق انتظار) یک فضای خالی است و در بخش ۲( اتاق معاینه) یک فضای پر است. در این سازماندهی، ارتباط فضاها با همدیگر ارتباطی از جنس تلفیق و پیوند است نه ترکیب بندی های جداگانه. درست مانند رمان هایی که از تقاطع داستانی درون داستان دیگر شکل می گیرند، تلاقی فضاها درون همدیگر پیوستگی فضایی را ایجاد می کند که درآن، هر فضا بنا به تلفیق و نفوذ در فضاهای مجاورش، کیفیات متفاوتی را برای خود بوجود می آورد.

استراتژیِ شبکه سازماندهنده

همان گونه که “شبکه مرتب سازی” در ریاضیات و برنامه نویسی کامپیوتری می تواند به مرتب سازی رشته ای از اعداد بپردازد، ” شبکه سازماندهنده” در طرح ما محدودیت های موجود را برطرف می کند و کارایی فضاها را افزایش می دهد. شبکه ای که شامل ۲ عنصر ” ستون ها” و ” تیرها” است که در ترکیب با هم، مجموعه ای از تکرارهای متفاوت را ایجاد می کنند، ترکیباتی که در آن، سطوح به دور از جنبه های فرمال، تجربیات حسی- فضایی متمایزی را شکل می دهند. در این استراتژی، ” نقطه دید” می تواند تصاویری را بوجود آورد که حاصل امتداد فضاها درون همدیگر است و ابعاد، مقیاس و وضوح عناصر موجود در فضا مدام جلو و عقب می شوند و حسی از حرکت/ سکون، روشنی/ تاریکی و بزرگ/کوچک بودن را بوجود می آورد.

بازسازی مطب دندانپزشکی آرمان ( واحد ۱۱)

طراحی: ایمان شفیعی و بهزاد منشگر با همکاری لیدا بادافره( دفتر کاما)

همکاران اجرایی: محمد جلال فراهانی، پژمان معینی، مهدی فرید افشار، حامد فرید افشار

مصالح: ام. دی. اف ۸ میلیمتری با زیرسازی ام. دی. اف ۱۶ میلیمتری

عکس: مسیح مستاجران، حکیم حمادی

زیربنا: ۷۰ متر مربع

محل پروژه: مازندران، ساری، میدان معلم، ساختمان اندیشه، طبقه ی سوم، واحد ۱۱

تاریخ طراحی و ساخت: بهار و تابستان ۱۳۹۳

سایت:www.officecomma.com