معرفی برگزیدگان بخش معماری داخلی فضاهای مسکونی اولین دوسالانه معماری و معماری داخلی ایران اثری از امیر امین کاظمی و محبوبه نصیری

برگزیدگان در بخش معماری داخلی فضاهای مسکونی

اولین دوسالانه ی ملی معماری و معماری داخلی ایران


این پروژه به مساحت ۲۶۰ مترمربع در یک ساختمان مسکونی دو طبقه به صورت تیپ (با رنگ بندی متفاوت) اجرا شده است. جهت گیری همزمان خطوط طراحی ما و خواسته کارفرما به سمت ایجاد یک فضای مدرن و منسجم منتهی شد. این رویکرد با توجه به تقسیم بندی پلانی نه چندان مناسب که آنرا در قسمت عمومی به مجموعه ای از اتاقها تبدیل کرده بود، کار طراحی و یافتن راه حلی مناسب و معمارانه جهت تامین نیازهای روانی و کاربردی در فضا را مشکل می‌نمود. به نظر می‌رسید یافتن مجالی برای ارائه نوعی معماری مدرن و ایجاد فضاهای پیوسته در یک چنین کالبدی کار ساده‌ای نباشد، ولی از سویی با حذف دیوارهای جداکننده در فضاهای عمومی و از سویی دیگر تاکید بر برخی المانهای فضایی و نیز ایجاد جاذبه های بصری کنترل شده بر این مساله فائق آمدیم.

بطورکل ایده‌های سازنده طرح از قرار زیر می‌باشد:

  • حذف دیوارهای جداکننده در فضاهای عمومی جهت یکپارچگی فضاها و دستیابی به یک ایده کلان در طرح
  • ارائه یک المان چند کاربردی (ست تلویزیون و پارتیشن آشپزخانه) بعنوان نقطه عطف و جاذب طرح که از زوایای گوناگون قابل درک و اثرگذار خواهد بود. همچنین محدودیت دید ورودی به نشیمن خصوصی و سالن به آشپزخانه را دنبال می کند.
  • پرداختن به آشپزخانه به شکل یک فضای هم بسته و هم باز، بیرون از چارچوبهای معین و رایج
  • بکارگیری متفاوتی از سقف کاذب به عنوان عنصر انسجام بخش در کل زمینه طرح و هم برای تعریف و شکل‌دهی به فضاهای مختلف
  • استفاده از تیرهای چوبی در راهروی دسترسی به بخشهای خصوصی و عمومی جهت تأکید بیشتر بر حرکت و امتداد دسترسی‌ها

 

بیشتر بخوانید، بیشتر آگاه باشید!  برگزیدگان دومین مسابقه ی معماری داخلی فضاهای مسکونی هنر معماری اثری از شرکت نقش. نماد

 

طراحی داخلی پروژه مسکونی آپادانا

گروه طراحی:امیر امین کاظمی، محبوبه نصیری (دفتر معماری امیر امین و همکاران)

کارفرما:آقای کیوان کاوه

گروه اجرا: کیوان کاوه، امیر امین کاظمی

آدرس پستی: اصفهان، خیابان آذر، کوچه ۷، شماره ۹۲

محل اجرا:اصفهان، خیابان آپادانا دوم، کوچه انصاری، شماره ۲۵

تاریخ طراحی و ساخت: خرداد۹۰ ـ تیر ۹۱

تلفن تماس:   32348462-031

سایت: www.amiramin.com