پایگاه خبری هنرمعماری آنلاین زین بعد بر روی آدرس زیر به روز رسانی خواهد شد.

مرمت و پیرایش شهری محدوده پهنه رودکی (فرهنگ و هنر)

” آگهی مناقصه عمومی – دو مرحله ای”

1- مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران
2- موضوع مناقصه: مرمت و پیرایش شهری محدوده پهنه رودکی (فرهنگ و هنر)
از شمال: خیابان انقلاب اسلامی- از جنوب: خیابان نوفل لوشاتو- از غرب: خیابان ولیعصر(عج)- از شرق: خیابان حافظ
3- برآورد انجام کار: 29.500.000.000 (بیست و نه میلیارد و پانصد میلیون) ریال براساس فهرست بهای نیمه دوم سال 1397 حذف زوائد و جداره محورهای شاخص شهری (سازمان زیباسازی شهر تهران)
4- مدت اجرای کار: از تاریخ صورتجلسه تحویل پروژه به مدت 12 ماه
5- شرایط متقاضیان: دارای حداقل رتبه 5 معتبر مرمت آثار باستانی یا ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور و سوابق کاری مشابه
6- تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی در روزنامه به مدت 10 روز (از ساعت 8:00 لغایت 16:00) توزیع می شود.
7- محل توزیع اسناد: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک 2، طبقه اول امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران
8- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 565.000.000 (پانصد و شصت و پنج میلیون) ریال است که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید و شرط ارائه گردد.
9- هزینه ارائه اسناد: مبلغ 1.500.000 (یک میلیون و پانصد هزار) ریال می باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره 4010 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه طالقانی کد 363 واریز و رسید آن را جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه، ارائه گردد.
10- محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه: در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
11- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
12- سازمان زیباسازی در رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
13- ضمناً اطلاعات فوق در سایت سازمان به آدرس www.zibasazi.ir نیز درج گردیده است.

۱۳۹۸/۲/۱۵ ،۲۳:۲۳:۵۶ +۰۰:۰۰۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸|دسته‌ها: رویدادهای معماری ایران|