در همین ارتباط بخوانید!  برگزاری نشست با موضوع بررسی حوزه تمدنی کارون + نقشه محل برگزاری