فیلمی رسمی توضیحات معماران و کارفرمایان ساختمان بلومبرگ:برنده جایزه معماری استرلینگ ۲۰۱۸ انگلستان

این پروژه اثر دفتر نورمن فاستر و همکاران است و به دلیل پایداری اقلیمی فراوان بعنوان سالختمان سال انگلستان انتخاب شده است.

۱۳۹۷/۷/۲۳ ،۰۶:۱۷:۰۵ +۰۰:۰۰۲۳ مهر ۱۳۹۷|دسته‌ها: سینمای معماری|