فیلمی از بازدیدهای دهه‌ی چهل علی اکبر صارمی

فیلمی از رضا حائری به مناسبت دومین سالگرد درگذشت استاد علی اکبر صارمی
۱۳۹۷/۱۱/۲ ،۰۲:۰۱:۰۲ +۰۰:۰۰۲ بهمن ۱۳۹۷|دسته‌ها: سینمای معماری|