کارگروه پاسداری از محیط زیست “کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران”، هم زمان با آغاز مجدد فعالیت و به منظور تجدید سازمان، از تمام علاقمندان فعال حوزه ی معماری و شهرسازی دعوت به همکاری داوطلبانه می کند.

کارگروه نامبرده یکی از کارگروه های “کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران” است و صرفاً فعالیت علمی- فرهنگی و غیر انتفاعی دارد. این کارگروه از سال ۱۳۸۴ تشکیل شده ولی در سال های اخیر کمتر فعال بوده است.

هدف از تشکیل این کارگروه، کمک به حفظ و پاسداری از محیط زیست با تأکید بر جنبه‌های معماری و شهرسازی است.

از دوستان علاقمند به همکاری دعوت می شود مشخصات کتبی خود را از طریق آدرس ایمیل tu.architects@gmail.com  به دبیرخانه ی “کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران” ارسال کنند.

در همین ارتباط بخوانید!  تبارشناسی مسئولیت‌های اجتماعی معماران | هنرمعماری آنلاین