Charles Square فضای عمومی شهر، شهرت جهانی این شهر و یکی از سایت‌های محوری پروژه‌ی احیاء میراث پراگ است. با این حال، این سایت نیاز به یک بازسازی اساسی دارد. ما تصمیم داریم که این بازسازی از طریق یک رقابت صورت گیرد.

و این مستلزم همکاری و تعامل بین شهر و معماران است که برای رضایت مداوم طرفین، فراهم خواهد شد.

یک پنل از کارشناسان ۵ اثر را بر اساس کارهای قبلی آن‌ها انتخاب می‌کنند. سپس این نامزدها با برگزار کنندگان شامل دو شهردار پراگ، موسسه‌ی جهانی میراث و بیمارستان آموزشی عمومی ملاقات خواهند کرد.

اولین کارگاه که در آن روی جزییات پروژه کار خواهد، در ژانویه‌ی ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد.

در همین ارتباط بخوانید!  مسابقه:Vistula کانسپت معمارانه | هنرمعماری آنلاین

آخرین مهلت ارسال آثار ۲۰ مهر ۱۳۹۶ است.

برای اطلاعات بیشتر به وبسایت Prague´s Institute of Planning and Development مراجعه نمایید.